Ingressos per activitat

Podem afegir linies per nous conceptes, i posar notes per cada cosa a fi de saber que és cada cosa.

imatge ingresso per activitat


Avís:

No s'aconsella afegir noves columnes, per escriure comentaris a la casella del costat per que llavors no quadrarà correctament amb els noms de les activitats que apareixeràn automàticament.

Amb això ja podem gestionar la nostra entitat d'una manera sencilla i correcte, tenint a mà sempre les dades del que necessitem.

Consells

És bo acostumar-nos a fer servir el registre cada cop que es produeixen els canvis per tenir el seguiment al dia.

Si no tenim cura de tenir el registre al dia és més fàcil descuidar-nos, o duplicar dades, cosa que tergiversaria les dades reals de la nostra entitat.

La millor manera d'aprendre és fer servir un primer full de proves en el que practicar amb dades imaginaries per veure els resultats que ens dona el full de càlcul. Un cop ens hem acostumat, podem començar amb un full nou a introduir les dades reals de la nostra entitat. És aconsellable també fer un full de registre diferent per a cada any, i copiar i enganxar els noms dels socis de l'any anterior al nou, i així iniciar el full des de cero.

Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author: David Gateu Valls
Organización:
Status: draft
Category: Calc
User(s): dgateu

Exportar a: