Lista de capítulos

Filtrar
Temática:

Search Search chapter
Hacer el calendario de un mes
Hacer el calendario de un mes con una hoja de cálculo (124 palabras)
ID: 259
Lang: es
Level: basic
Time: 45 min.
Status: draft
Author: Olga - Akwaba
Org:
User(s): olgaakwaba
Hacer el calendario de un mes
Hacer el calendario de un mes con una hoja de cálculo (111 palabras)
ID: 258
Lang: es
Level: basic
Time: 45 min.
Status: draft
Author: Olga - Akwaba
Org:
User(s): olgaakwaba
La Fórmula Lógica SI: Tablas de Multiplicar
Ejercicio "Tablas de Multiplicar" mediante el uso de la fórmula lógica SI (247 palabras)
ID: 536
Lang: es
Level: advanced
Time: 60 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s):
Introducción de datos en Calc
como introducir datos en OpenOffice.org Calc. (622 palabras)
ID: 519
Lang: es
Level: basic
Time: 30 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Creación de series en Calc
incluye ejercicio (300 palabras)
ID: 520
Lang: es
Level: basic
Time: 30 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Horario
ejercicio para realizar un horario con OpenOffice.org Calc (142 palabras)
ID: 522
Lang: es
Level: basic
Time: 60 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Edición de Celdas
(317 palabras)
ID: 523
Lang: es
Level: basic
Time: 20 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Pegado Especial
(407 palabras)
ID: 524
Lang: es
Level: basic
Time: 40 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
La Suma
aprender la opción de sumar en calc mediante un ejercicio en grupo (254 palabras)
ID: 527
Lang: es
Level: basic
Time: 60 min.
Status: deprecated
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Gráficos
cómo hacer gráficos en OpenOffice.org Calc. Incluye ejercicios de ejemplo. (444 palabras)
ID: 529
Lang: es
Level: basic
Time: 60 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Club Infantil i Juvenil Bellvitge
User(s): CristinaEH
La Suma
aprender la opción de sumar en calc mediante un ejercicio en grupo (254 palabras)
ID: 528
Lang: es
Level: basic
Time: 60 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Formato de celdas I: Alineación
Formato de celdas: alineación (226 palabras)
ID: 530
Lang: es
Level: basic
Time: 20 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Formato de celdas II: Contorno y Fondo
Formato de celdas: Contorno y Fondo (139 palabras)
ID: 531
Lang: es
Level: basic
Time: 15 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Formato de celdas III: fuente y efectos de fuente
Formato de celdas: fuente y efectos de fuente (112 palabras)
ID: 532
Lang: es
Level: basic
Time: 15 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Formato de celdas IV: números
Formato de celdas: pestaña Números (formato de fecha, hora, número...) (127 palabras)
ID: 533
Lang: es
Level: basic
Time: 15 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Formato de celdas V: proteger Celdas
Formato de celdas: protección y bloqueo de Celdas (121 palabras)
ID: 534
Lang: es
Level: advanced
Time: 20 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Formato Celdas: Ejercicio
(74 palabras)
ID: 535
Lang: es
Level: basic
Time: 20 min.
Status: draft
Author: Cristina Espinosa Hernández
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Estilos y Formato Condicional
continuación del ejercicio "Tablas de multiplicar" (391 palabras)
ID: 537
Lang: es
Level: advanced
Time: 60 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Validación de Datos
las reglas de validación incluye ejercicio (268 palabras)
ID: 538
Lang: es
Level: advanced
Time: 60 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Autofiltros en Calc
los filtros automáticos en Calc incluye ejercicio (232 palabras)
ID: 539
Lang: es
Level: basic
Time: 30 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Las listas en Calc
incluye ejercicio (343 palabras)
ID: 540
Lang: es
Level: basic
Time: 30 min.
Status: final
Author: Cristina Espinosa
Org: Omnia Club Bellvitge
User(s): CristinaEH
Full de calcul registre de activitats d una entitat
Aquest full de calcul té 6 pestanyes (a la part inferior) que t'ajudaràn a seguir la gestió de l'activitat de la entitat. 1.Portada resum. 2.Seguiment de les sòcis/es 3.Seguiment de les no socis/es 4.Seguiment de les activitats 5.Despeses per activitat 6.Ingressos per activitat (322 palabras)

Note: Presentació registre d'activitat d'una entitat amb un full de càlcul.

ID: 861
Lang: ca
Level: basic
Time: 10 min.
Status: draft
Author: David Gateu Valls
Org: gateu digital
User(s): dgateu
Seguiment de les sòcies
Full de calcul seguiment de les socies d'una entitat (317 palabras)
ID: 862
Lang: ca
Level: basic
Time: 15 min.
Status: draft
Author: David Gateu Valls
Org:
User(s): dgateu
Seguiment de les no socies
seguiment de les no socies (36 palabras)
ID: 863
Lang: ca
Level: basic
Time: 10 min.
Status: draft
Author: David Gateu Valls
Org:
User(s): dgateu
Despeses per activitat
(216 palabras)
ID: 865
Lang: ca
Level: basic
Time: 10 min.
Status: draft
Author: David Gateu Valls
Org:
User(s): dgateu
Ingressos per activitat
(221 palabras)
ID: 866
Lang: ca
Level: basic
Time: 0 min.
Status: draft
Author: David Gateu Valls
Org:
User(s): dgateu

Arriba

26 capítulos en la temática Calc. 14 hours, 0 minuts in total.