Estil de la lletra

Els estils s'usen per ressaltar parts d'un text, de forma que cridin la nostra atenció quan el llegim.

Dins d'un text podem destacar noms pròpis, paraules en d'altres idiomes, cites, títols, etc. per tal de diferenciar-los de la resta del text.

Els tres estils bàsics son:

  • Negreta: És un tipus de lletra amb un traç més gruixut, com la que podem trobar en els 'destacats' dels diaris.
  • Cursiva: És un tipus de lletra inclinada cap a la dreta.
  • Subratllat. Cada caràcter surt amb una línia a sota.

Consell a l'hora de redactar textos:

Convé fer ús dels estils amb mesura, ja que si en un text hi ha un excés de mots amb negretes, cursives i subratllats, cansarem el lector i no aconseguirem l'efecte de destacar que busquem.

Aplicar estils als caràcters

A la barra de format trobem 3 botons per definir l'estil de les lletres.

Per activar un estil determinat, fem clic al botó corresponent de la barra de format. Quan esta seleccionat el botó es mostra amb un marc. Per desactivar-lo caldrà fer novament un clic sobre el botó.

Perquè el text ens surti en negreta cal fer clic al boto 'a'.
Perquè surti en cursiva cal fer clic al botó Cursiva 'a'.
I perquè surti subratllat cal fer clic al botó 'a'.

Hi ha dues formes d'aplicar el format:

  1. Definint prèviament el format que volem fer servir, i a continuació escriure el text. O...
  2. Escriure primer el text, i després seleccionar-lo i aplicar-hi el format.

Obre un document en blanc al processador de textos i escriu-hi el teu nom i cognoms.
Posa el nom en negreta, el primer cognom en cursiva i el segon cognom subratllat.
Per exemple:

Jordi Garcia Martí

També podem aplicar estil al text amb el teclat usant combinacions de tecles:

  • Control+B per fer negreta.
  • Control+I per fer cursiva. I...
  • Control+U per fer subratllat.

Obre el fitxer Format de caràcters i segueix practicant.

Determinar l'estil aplicat a un caràcter

Per saber quin estil te un determinat caràcter, només cal que ens situem a sobre d'ell amb el cursor i veurem a la barra de format activats els botons dels estils que se li han aplicat.

Obre el fitxer Determinar format i troba en quin estil està cada paraula.

Aplicant múltiples estils

Tingues present que podem tenir activats varis estils a l'hora sobre un caràcter.

Obre el fitxer Múltiples formats de caràcters per aplicar diferents estils a l'hora sobre un mateix text.

Autor(es): Jordi Barreda