Color de la lletra

El processador de textos ens permet d'acolorir el text.

Per canviar el color de la lletra usarem la icona  de la barra de tasques.Per escollir el color cal:
  1. Desplegar la paleta de colors fent clic a la fletxeta que trobem darerra la icona:
  2. Fer clic sobre el color que volgem seleccionar.

Si volem que el text no tingui color seleccionarem el quadre "Automàtic".
  1. Escriu al Writer el teu nom i cognoms
  2. Selecciona cada una de les paraules que formen el teu nom i pinta-les d'un color diferent
Autor(es): Jordi Barreda