Desfer accions

A la barra d'eines estandard trobem aquesta icona que ens permet desfer la última acció que hem fet.

Aquest botó és molt útil quan hem comés alguna errada, i volem tornar a deixar el text com estava abans.


Fent clic en aquesta icona
desferem la nostra última acció

Si el resultat de desfer l'acció no ens plau, podem usar el botó de la barra d'eines estàndard de refer acció , que es troba al seu costat, per tornar-lo a deixar en l'estat anterior.

El programa no només guarda l'últim canvi que hem fet, sinó que guarda una llista de canvis.
Al costat del botó de desfer i el de refer trobarem una fletxeta cap avall, que ens permet desplegar una llista amb les últimes accins que hem fet, i ens permet desfer fins a l'acció que escollim.

 

Cal tenir en compte que algunes accions no poden ser desfetes.

 

També pots desfer accions amb la combinació de tecles Control+Z, i refer accions amb la combinació de tecles Control+Y.
O també pel menú Edició.

 

Practica amb els botons desfer i refer accions de la barra d'eines estàndard del processador de textos:

  1. Entra al processador de textos
  2. Escriu el teu nom complert
  3. Esborra el teu primer cognom
  4. Fés clic en el botó desfer, i observa com torna a apareixer el teu cognom que haviem esborrat.
  5. Ara, a la línia següent tecleja el teu any de naixement
  6. Fés clic al botó desfer, i observa com desapareix l'últim que hem escrit.
  7. Ara, fes clic al botó refer i observa com torna a apareixer
  8. En acabar tanca el processador sense guardar els canvis.