Màrges dels paràgrafs

Fins ara hem alineat el text als marges, però com podem definir nosaltres els marges?

Els marges d'un paràgraf venen definits pels dos triangulets que tenim al regle; el triangulet que hi ha a l'esquerra defineix el marge esquerra, i el que hi ha a la dreta defineix el marge dret.

Arrosegant aquests triangles podem delimitar l'amplada del paràgraf.

Obre el processador de textos i introdueix en un document en blanc el seguent text amb els marges definits com a l'exemple.

Autor(es): Jordi Barreda