Grandària i tipus de lletra

Canviar la grandària i el tipus de lletra


Primer canviem la grandària de la lletra:

Per exemple, si ens fa falta escriure un títol o encapçalar un paràgraf, aquests els podem escriure amb una grandària de lletra 16.


En canvi, quan he d'escriure un text una mica més serio, com per exemple un currículum vitae, la mida de la lletra més correcte es el del número 12.


Si ens convé podem fer anar una grandària de lletra molt petit, a 8 .


Si hem de dissenyar un cartell informatiu, podem fer anar una mida molt és gran, com ara aquest que esta a28.


Ara canviem el tipus de lletra:


Tipus de lletra Verdana

Puc fer anar el tipus de lletra VERDANA per escriure cartes o texts com ara un currículum Vitae o un recurs; es una lletra una mica més seria.


Tipus de lletra “MeMima”

En canvi, per escriure un text més simpàtic, i donar un si un efecte és escolar podem utilitzar el tipus de lletra “MeMima”


Recorda que depenen el tipus de lletra que facis anar tindràs un efecte o un altre; a més a més pensa que el diferents tipus de lletra estan amb ordre alfabètic.

Capítol realitzat per: Ester Collado

Autor(es): Ester Collado