Les barres d'eines

Un cop obert el programa, podem veure diferents barres que ens permeten treballar amb els documents:


 


Barra de menús

Ens permet accedir a tots els menús del programa.


 


Barra d'objectes

Aquesta barra sempre conté les operacions més bàsiques que fem servir: obrir documents, guardar, imprimir, copiar i enganxar, afegir una taula, una imatge, etc.


 


Barra de format

A sota de la barra d'objectes, tenim altres eines i botons, per canviar el tipus de lletra, el tamany, posar-la en negreta, cursiva o subratllada, l'alineació del text, etc.


 


Barra de títol de la finestra

Aquí veiem el nom del document i el programa que estem fent servir, en aquest cas OpenOffice Writer. També tenim els botons de la finestra: maximitzar/minimitzar, restaurar-la i tancar-la.

Exercici: Posar i treure barres d'eines


Farem visible la barra d'eina de Dibuix, que per defecte no surt quan obrim el programa. Fer fer-ho seguim les passes:


  1. Anem al menú Visualització/Barres d'eines/Dibuix.

  2. La barra quedarà fixada, per defecte, a la part inferior de la pantalla:


Les barres d'eines es poden moure, de manera que quedin fixes als bordes de la pantalla, o flotants enmig de la pantalla, segons les vulguem tenir distribuïdes. Per fer-ho seguim les passes:


 Fes aparèixer també la barra d'Imatge.
Capítol realitzat per: Miguel A. Gordillo
Autor(es): Miquel A. Gordillo