Escriure un text

Apunts 3 – Escriure un text

Abans de començar a escriure hem de tenir en compte on està situat el punt d'inserció de text.Sempre que escriguem alguna lletra aquesta apareixerà al mateix punt d'inserció de text.

Posar majúscules

Quan vulguem posar la primera lletra d'alguna paraula en majúscula polsarem la tecla i, sense deixar-la anar, posarem la lletra que volem.


Si el que volem és escriure TOT UN TEXT EN MAJúSCULES, haurem d'activar el Bloqueig de Majúscules (Bloq Mayús) del teclat; polsant abans d'escriure i tornant a polsar després.

Números i accents

Els números estan a sobre de les lletres:Per a posar accents: quan arribem a la lletra que porta l'accent, primer polsem l'accent,


i després la lletra que l'ha de portar.

Per exemple: per escriure “majúscules”, escriurem “maj”, polsarem  , i continuarem escrivint “úscules”.

Tecla Intro

Writer quan arriba al final d'una línia baixa automàticament a la següent, però quan hem de distingir un punt i seguit d'un punt i a part farem servir l'Intro:


Autor(es): Eixida