Capturar imatges d'internet

Si estem navegant per Internet i en un moment donat hi ha una imatge que ens agrada, podrem posar-la en un document del OpenOffice. Per fer-ho, és sumament fàcil i només es necessiten uns quants passos de ratolí i res més.

Suposem que tenim una pàgina oberta i una imatge que volem guardar-nos, farem el següent:

Desitgem obtenir la figura del soldat que es troba a la pàgina


 

  1. Situem el punter del ratolí damunt de la imatge, i fem clic amb el botó dret.
  2. En el menú emergent que surt, seleccionem Copia, Copia la imatge.

  3. A continuació aneu al OpenOffice Writer i fem un 'clic' en el lloc on volem inserir la imatge.

  4. Ara només cal enganxar la imatge, i podem fer-ho amb el botó dret i seleccionar Enganxar, també mitjançant el botó de la barra d'eines 


Capítol realitzat per: Jose María Orozco

Autor(es): Jose María Orozco