Treballar amb autoformes

Apunts 30 - Treballar amb autoformes

Si volem fer algún dibuix al nostre document, l'OpenOffice.org Writer ens permet fer-ho fent servir la Barra de Dibuix:Si no la veiem cal que la activem a partir del Menú Visualitza - Barres d'eines - Dibuix.D'aquesta manera veurem el següent:


Recupera el punter: ens servirà per recuperar el punter normal després d'haver estat treballant amb alguna altra eina.
Dibuixa: fes formes bàsiques com linies, rectangles i cercles. Després de clicar a la forma desitjada, polsem el botó esquerre del ratolí a la part del document que volguem i, sense deixar anar dibuixem aquesta forma. (L'ordinador fa la forma, nosaltres només controlem les dimensions)
Dibuix lliure: Aquesta icona ens permet fer una línia continua de forma lliure.
Quadre de text: Ens permet crear un quadre de text on inserir paraules als dibuixos.
Comentari: Amb aquest opció crearem un comentari, és a dir, podrem afegir text que faci referència a algún element del document.
Autoformes: Funciona de la mateixa manera que dibuixa però amb més formes bàsiques.
Canvia la forma: Ens permet modificar la forma d'un dibuix a través dels seus punts.
Insereix Fontwork: Des d'aquí crearem Fontwork (veure capítol Inserir Fontwork).