Tabuladors mitjançant la regla

També podem establir tabulacions utilitzant la regla horitzontal.

S'ha de tenir en compte que les tabulacions que apliquem afectaran només al paràgraf en que estem situats o als paràgrafs que tinguem seleccionats.

Per establir punts de tabulacions seguirem aquestes passes:

  1. Fer clic en l'extrem esquerra de la regla horitzontal per seleccionar l'alineació de la tabulació que anem a inserir.

Per cada clic que fem aniran apareixent rotatívament els següents tipus de alineacions:

  • Esquerra ->
  • Dreta ->
  • Centrada ->
  • Decimal ->


  1. Una vegada seleccionat el tipus d'alineació, col·locarem el cursor en la regla horitzontal en la posició en la que desitgem establir la tabulació. Fem clic, i veurem com s'insereix la icona amb la tabulació seleccionada.


  • Si volem modificar la posició d'una tabulació és suficient amb arrossegar la marca de tabulació a la posició desitjada.
  • Si volem eliminar una marca de tabulació serà suficient amb arrossegar-la fora de la regla.
  • Podem introduir tants punts de tabulacions com desitgem.
  • Cada vegada que polsem la tecla TAB, el cursor saltarà al punt de tabulació que haguem posat.

Per exemple:


Exercici: Llistat de despeses

 Realitza la taula tal i com s'indica

 Guarda-la a la teva carpeta del disc C: amb el nom Llistat de despeses


DESPESES DE L'EMPRESA

2002


Encapçalament: tabulador esquerra a: 4,5 – 8,5 – 12
Contingut: Tabuladors drets a: 6 – 10 – 13,5, tots amb les opcions marcades a continuació
Capítol realitzat per: Irene Guerra

Autor(es): Irene Guerra