Interliniat del text

L'interlineat és l'espai que hi ha entre dues línies: 

Tipus d'interlineat


Hi ha diferents tipus d'interlineat, però els que més ens interessen són:


 • Senzill

  s'adapta segons la font de major tamany de la linea, més una petita quantitat d'espai adicional. És el que trobarem per defecte i serà el més utilitzat. Per defecte, l'interlineat és sempre senzill.

 • 1,5 línies

  és l'equivalent a 1,5 vegades l'interlineat senzill. Per exemple, en línies de text de 12 punts, l'espai entre linies és aproximadament de 18
  punts.

 • Doble

  és l'equivalent al doble de l'interlineat senzill. En línies de 12 punts, l'espai entre línies seria de 24 punts aproximadament.


Com posar l'interlineat


1.- Selecciona el paràgraf que vulguis modificar

2.- Obre el menú Formata/Paràgraf

3.- A la finestra que s'obre, observa on diu interlineat

4.- Clica a la fletxa del costat i selecciona el tipus d'interlineat que desitgis

5.- Clica a D'acord


és a dir, si la lletra és de tamany 12, l'espai entre línia i línia també és 12. El programa adapta l'espai automàticament en funció del tamany de la lletra.


Exercici: Interliniat


 Escriu el text una sola vegada i reprodueix-lo mitjançant el copiar i enganxar.

 Desa-ho a la teva carpeta del disc C amb el nom exercici d'Interliniat.POR DEL MODEL AUTONÃ’MIC (Interliniat senzill)


L'enverinament dialèctic, la por abstracta d'afrontar canvis, així com una tancada oposició a quantificar la dimensió del problema són els tres elements amb els quals s'aixeca el nou mur d'incomprensió, a propòsit del finançament, entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. O entre la postura reivindicativa de la majoria dels catalans i la resistència dels que defensen l'esquema que ha funcionat fins ara amb evidents llacunes. Evito amb cura la simplificació --que seria inexacta-- d'al.ludir a una fricció entre el nacionalisme català i l'espanyolisme, ja que l'exigència d'un sistema redistributiu més just la comparteixen a Catalunya, segons els sondejos solvents, els sobiranistes i els catalans que se senten espanyols.POR DEL MODEL AUTONÃ’MIC (Interliniat 1,5)


L'enverinament dialèctic, la por abstracta d'afrontar canvis, així com una tancada oposició a quantificar la dimensió del problema són els tres elements amb els quals s'aixeca el nou mur d'incomprensió, a propòsit del finançament, entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. O entre la postura reivindicativa de la majoria dels catalans i la resistència dels que defensen l'esquema que ha funcionat fins ara amb evidents llacunes. Evito amb cura la simplificació --que seria inexacta-- d'al.ludir a una fricció entre el nacionalisme català i l'espanyolisme, ja que l'exigència d'un sistema redistributiu més just la comparteixen a Catalunya, segons els sondejos solvents, els sobiranistes i els catalans que se senten espanyols.


 

POR DEL MODEL AUTONÃ’MIC (interliniat doble)


L'enverinament dialèctic, la por abstracta d'afrontar canvis, així com una tancada oposició a quantificar la dimensió del problema són els tres elements amb els quals s'aixeca el nou mur d'incomprensió, a propòsit del finançament, entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. O entre la postura reivindicativa de la majoria dels catalans i la resistència dels que defensen l'esquema que ha funcionat fins ara amb evidents llacunes. Evito amb cura la simplificació --que seria inexacta-- d'al.ludir a una fricció entre el nacionalisme català i l'espanyolisme, ja que l'exigència d'un sistema redistributiu més just la comparteixen a Catalunya, segons els sondejos solvents, els sobiranistes i els catalans que se senten espanyols.


Capítol realitzat per: Jordi Rodilla

Autor(es): Jordi Rodilla