Obrir el programa OpenOffice Writer

Per obrir l'OpenOffice Writer, ho fem des del menú Inici>Programes, i allà trobarem el mòdul Writer:


Capítol realitzat per: Miquel A. Gordillo
Autor(es): Miquel A. Gordillo