Editem el contingut d'una pàgina

Utilitzem el editor web de webfàcil com si fos un porcessador de text normal.

  • Escrivim el text.
  • Seleccionem les parts de text a les que desitgem modificar el seu aspecte.
  • i piquem als botons que desitgem a fi de canviar el format del text.
Inserir una imatge.

  • Per inserir una imatge la hem de pujar del nostre ordinador.


i després:
Autor(es): David Gateu