La interfície de l'OpenOffice.org Writer

La interfície gràfica de l'usuari, o GUI, és el conjunt d'elements gràfics (finestres, menús, botons, etc.) que permeten la interacció entre l'usuari i l'aplicació [programa] informàtic.

La següent imatge mostra la interficie de l'OpenOffice.org Writer.

! Depenent de la versió del Openffice.org i la plataforma del sistema operatiu del teu ordinador pot ser que la interfície gràfica tingui un aspecte diferent. També és possible que variin lleugerament alguns procediments.

GUI del OOo Writer

Barra de títol (1)
Mostra el títol de la finestra, es a dir, el títol del document i el el nom de l'aplicació. També conté els botons d'administració de la finestra: Maximitzar, minimitzar, restaurar i tancar.

Barra de menús desplegables (2)
Barra d'eines que conté els menús que recullen les opcions i les eines del programa.

Barra d'eines (3) i (4)
Aquestes contenen les icones d'accés directe a les funcionalitats principals de l'OpenOffice.org Writer, per tal de poder-los utilitzar amb rapidesa. Les barres d'eines es poden personalitzar, ocultar, mostrar i moure.

Barres de desplaçament vertical i horitzontal (5)
Quan el document no cap a la finestra, aquestes barres permeten desplazar-nos verticalment i horizontalment, pel seu contingut.

Regle vertical i horitzontal (6)
Ens permeten controlar les dimensions del documento y modificar rápidament els marges, tabuladors, sagnats, etc.

Àrea de treball (8)
Representada per una fulla o foli. També ens mostra els marges del document.

Barra d'estat (9)
Mostra la informació sobre el document amb el que estem treballant.Autor(es): Ramon Oromi Farre