Accepta contactes

Si algú ens ha afegit, ens apareixerà un missatge a l'apartat converses com si fos una notificació:


Ara s'ha de fer clic sobre el botó "tancar" de color blanc.


Se'ns ha notificat que hi ha un usuari que s'ha afegit, si fem clic a sobre del nou usuari, en apareixerà la següent finestra:


Si la petició s'ha fet amb els dos usuaris connectats a la vegada, podem realitzar trucades i xat amb l'altra persona, però recordeu que si no afegiu l'altra persona a la vostra llista de contactes, no podreu tornar a parlar amb aquesta persona, (si no l'afegiu manualment, el procediment està al capítol anterior).

Si ens fixem en la part superior:

  • Podem afegir l'usuari als nostres contactes.
  • Ignorar la petició.
  • Bloquejar a l'usuari.
Més avall, podem veure la frase que ha posat per identificar-se:


Si l'acceptem, (afegir a contactes), ja podrem parlar amb aquesta persona; en format text, en veu o videoconferència; i ens apareixerà com qualsevol altre usuari:

Autor(es): Isaac Mas
Organización: Telecentre Prades-Montsant