Verificacions

Després d'haver entrat a:


ens apareixerà la següent finestra:


Ara seleccionarem cadascun del apartats anteriors: Altaveus, micròfon, vídeo.
Autor(es): Isaac Mas
Organización: Telecentre Prades-Montsant