Què fem ara amb les claus

  1. El primer que haurem de fer és buscar l’identificador de clau o clau ID que és una seqüència de lletres i números que identifiquen de forma unívoca les nostres claus. Si encara tenim la finestra d’administració de claus podem prendre nota de la nostra clau ID.

  2. Hem de compartir la nostra clau amb el món per poder iniciar el xifratge de correu, i una de les millors maneres és publicar-la en un servidor de claus. Per fer-ho a la finestra d’administració de claus seleccionem el nostre compte i fem clic al menú SERVIDOR DE CLAUS i després PUJAR CLAUS PúBLIQUES. Sortirà un quadre de diàleg perquè triem el servidor. Podem triar pool.skskeyservers.net i acceptem.
Autor(es): Gabriel González