Com funciona

Tenim una llista amb els nostres contactes, on s'hi mostra el seu estat: connectat, desconnectat, ocupat...

Amb els que estiguin disponibles, podem obrir una finestra de conversa.
Autor(es): Jordi Barreda