El meu estat

Al programa de missatgeria puc definir qui es el meu estat.
Es a dir: tot i que els meus contacte hem veuran com a "connectat", puc ser més explicit, indicant si estic Disponible, Ausent, o no vull ser molestat, etc.

Per fer aixó desplegarem de la finestra de contactes l'estat que vull definir:
  • Disponible
  • Ausent
  • No molestar
  • ...
Autor(es): Jordi Barreda