Transferir arxius

Amb els programes de missatgeria instantània podem transferir arxius al nostre interlocutor.

Per fer-ho entrarem al menú "conversa" de la finestra de conversa que tenim oberta amb el nostre interlocutor.
I escollirem la opció "enviar un fitxer".

Seguidament escollim la localització del fitxer en el disc, i enviem el fitxer.