Crear un compte

Per tal d'usar Pidgin haurem de crear un compte en l'aplicació.

A l'opció d'afegir un compte seleccionarem:
  1. El protocol que nosaltres emprem:  2. El nostre nom d'usuari
  3. La nostra contrasenya