1.8 Quan treballem amb memòries usb cal seguir cap procediment per treure-les del PC?

Efectivament, al igual que a Windows abans de treure la memòria del PC caldrà desconectar-la des del sistema fent clic a sobre amb el botó dret i triant l'opció desmontar el volumen.
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa