1.6 Hi ha també fitxers ocults a GL?

Efectivament, els fitxers de configuració i que tenen una certa importància pel bon funcionament del sistema estan ocults, de fet es poden mostrar habilitant l'opció corresponent al navegador de fitxers que es faci servir, com per exemple el Nautilus (http://es.wikipedia.org/wiki/Nautilus_%28inform%C3%A1tica%29). El nom d'aquests fitxers comença amb un punt.
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa