1.2 Hi ha fitxers executables a GL?

No com els de Windows, és a dir, no espereu trobar fitxers .EXE o .COM. A GL trobem fitxers SH, que de fet són scripts (http://es.wikipedia.org/wiki/Script). Que un arxiu sigui executable o no, depèn dels permisos que tingui establerts.
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa