2. Usuaris, grups i processos

Com a qualsevol altre sistema operatiu actual, per treballar amb GL cal que ens identifiquem com a usuaris amb la contrassenya corresponent. Simplificant, a GL podem trobar 2 grups d'usuaris en el dia a dia, els usuaris normals que poden treballar amb el sistema però que no poden modificar parts crítiques del mateix i tenen permisos restringits en la utilització de fitxers i recursos, i d'altra banda trobem un altre grup d'usuaris sense limitacions i que poden manipular i accedir al control total del sistema, els anomenats roots, administradors o superusuaris.

A part d'aquests usuaris "humans" cal saber també que cada procés que s'executa ha de tenir un propietari al sistema i per tant hi ha altres usuaris que són components de GL i que s'encarreguen de gestionar aquests processos. Cada usuari del sistema està identificat al mateix per un número que es diu UID (user id, identificador d'usuari).

És convenient que en la nostra tasca diària no treballem amb un compte de root donat que això podria provocar danys al sistema, no només per la nostra acció directa sino també per qualsevol programa o script (http://es.wikipedia.org/wiki/Script) que s'executés durant la sessió que tenim oberta.

Els usuaris han de tenir una contrassenya per accedir al sistema, i ens identificarem al principi accedint així al nostre escriptori personalitzat. Cada usuari té un directori propi que s'emmagatzema al directori /home (veure taula de directoris a GL). Aquest directori vindria a ser l'equivalent a les carpetes que es generen a Windows dintre de c:\Documents and Settings\ per a cada persona que fa servir el PC.

La informació dels usuaris (directori de treball, contrassenya, nom, etc..) es desa a l'arxiu /etc/password.

D'altra banda cal parlar del grups. Els usuaris s'agrupen en grups de forma que en el moment de la instal·lació del sistema, aquest ja crea un grup per cada usuari, podent nosaltres després modificar els grups i la pertenència dels usuaris que el conformen. Un usuari pot ser membre de és d'un grup, i això permet organitzar de què forma i quins usuaris poden accedir a determinades informacions.

Al igual que els usuaris cada grup s'identifica al sistema amb un número únic que és el GID ( Group ID).

La gestió d'usuaris i grups es pot realitzar a travès de l'opció: Sistema > Administració > Usuaris i grups.

 El concepte d'usuari està molt lligar al de procés. Un procés defineix una instància d'un programa i el seu entorn. Cada procés s'executa amb els drets de l'usuari que el va iniciar. A nivell intern, el sistema identifca cada procés de forma unívoca amb un número que es coneix com a PID (Process ID). A partir d'aquest identificador, el sistema sap per exemple, quin usuari ha iniciat el procés.

Un benefici clar d'això és que GNU/Linux és virtualment immune als virus. Un virus necessita infectar arxius executables per a operar. Un usuari no té els drets suficients per als arxius vulnerables del sistema, raó per la qual el risc es redueix notablement.

Els processos es poden controlar mitjançant senyals que l'usuari enviar de forma que podem suspendre'ls o terminar-los. Això sí, l'usuari només podrà controlar els processos que ella mateix ha iniciat però no els d'altres usuaris.

Com podem controlar els processos?

Menú Sistema > Administració > Monitor del Sistema.

En aquest menú entre d'altres coses podem veure els processos que hi són en un determinat moment i modificar-los. A travès de la terminal també disposen d'ordres específiques per veure els procesos i terminar-los:

a) ps: mostra un llistat del processos en marxa

b) kill: finalitza un determinat procés.

Aquest monitor del sistema també ens dóna informació sobre la versió de Fedora instal·lada, la memòria de l'ordinador, l'espai en disc dur, i sobre la càrrega actual del processador i la memòria que s'està utilitzant.

Algunes preguntes que poden sorgir:

2.1 A Ubuntu quan vull executar determinades opcions del sistema se'm demana una contrassenya, quina és?

2.2 Com canvio a usuari root al terminal?

2.3 Puc iniciar GNOME com a root?

2.4 És recomenable treballar com root?

Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa