1.13 Puc accedir des de GL a una partició de Windows?

Si la partició és FAT32, el sistema la muntarà automàticament i podreu escriure i llegir sense problemes en ella. Si és NTFS la muntarà i podreu veure el contingut però caldrà instal·lar un driver específic per escriure. La instal·lació d'aquest drivers queda fora dels objectius del present treball però teniu més informació a:

http://harrolf.blogspot.com/2006/08/linux-ntfs-conseguido-ntfs-3g.html
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa