1.11 Quina diferència hi ha entre paquets de fitxers i fitxers comprimits?

Els paquets de fitxers són fitxers que contenen en el seu interior altres fitxers i/o carpetes però sense comprimir-los, és a dir, ocupen el mateix espai que desempaquetats. Els fitxers comprimits són fitxers que contenen fitxers i/o carpetes però que han sufert un procés de compressió per tal que ocupin menys espai al disc.
Podem tenim paquets i paquets comprimits. GL permet treballar directament amb ells, creant-los i manipulant el seu contingut.

Per crear un paquet de fitxers amb o sense compressió només haurem de seleccionar els fitxers amb el ratolí després fer clic amb el botó dret i triar l'opció Crear Arxivador. Llavors sortirà una finestra que ens permetrà donar-li nom al fitxer i triar si el volem amb o sense compressió.

Si el volem amb compressió triarem les opcions tar.gz o bé tar.bz. Si el volem sense, triarem .tar.

Més tard quan volguem treure els fitxers del paquet només haurem de fer doble clic a sobre i veurem el seu contingut podent extreure tots o alguns dels fitxers o carpetes.

Nota: existeixen altres tipus de paquets com ara els fitxers d'instal·lació de software .deb (típics d'Ubuntu i Debian) o .rpm (típics de Fedora i Suse) i fitxers comprimits com els .rar o .zip. Per tractar cada tipus de fitxers cal un gestor de paquets o descompressor adequat.
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa