1.10 On és la carpeta de Els meus documents?

A GL cada usuari té la seva propia carpeta dintre del directori /home. Que seria semblant al Documents and Settings de Windows. Aquest directori propi de cada usuari té el nom de d'aquest i queda reflectida a l'escriptori amb el nom Carpeta Personal d'Usuari. Dintre d'aquesta carpeta trobarem subcarpetes de documents, música, imatges i d'altres que permeten que la informació estigui organitzada
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa