1. El sistema de fitxers a GNU/Linux.

1. El sistema de fitxers a GNU/Linux.

GNU/Linux (en endavant GL) és compatible amb molts sistemes de fitxers (http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_fitxers) de diferents sistemes operatius. De fet pot llegir les dades emmagatzemades en sistemes que no són els seus propis i fins i tot escriure-hi (com ara en el cas de FAT32, el sistema de fitxers propi de les versions més antigues de Windows i que encara es fa servir a determinades instal·lacions de Windows XP).. Les darreres distribucions com ara Ubuntu 7.10 fins i tot poden escriure a particions NTFS pròpies de Windows 2000 i XP.

La organització de carpetes i fitxers dels sistema és molt diferent a la que presenten altres sistemes i per exemple no trobarem directoris coneguts per l\\\'usuari Windows com ara: "Arxius de programa", "Documents and Settings" i per suposat "Windows".

Tampoc trobarem unitats de disc designades amb una lletra, oblideu-vos de que el disc dur és C:\\\\ o que el lector de DVD sigui E:\\\\. En aquest cas les unitats de disc dur i les seves particions estan organitzades segons el següent criteri:

hda1: primera partició (http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_disco) del primer disc dur (mestre del primer IDE)
hda2: segona particio del primer disc dur
hdb1: primera partició del segon disc dur (esclau del primer IDE, en el cas que en tinguem més d\\\'un)
hdb2: segona partició del segon disc dur

En el cas d\\\'unitats amb interfície de SCSI (http://es.wikipedia.org/wiki/Scsi) o SATA (http://es.wikipedia.org/wiki/Sata) que són els més actuals parlem de sda1, sda2, etc.

Cadascuna d\\\'aquestes unitats tindran la seva equivalència en un fitxer del sistema d\\\'arxius. Aquesta és una peculiaritat pròpia de GL: tot és un arxiu.

Els arxius d\\\'altra banda estan molt lligats al concepte de propietat de l\\\'arxiu; és a dir, el creador d\\\'un arxiu pot establir permisos sobre el mateix i distingim tres categories d\\\'usuaris per això: el propietari mateix, tots els usuaris que són membres del grup associat a l\\\'arxiu i per últim la resta d\\\'usuaris del sistema. Aquests permisos poden ser:

a) de lectura (r per Read, llegir)
b) escriptura (w per Write, escriure)
c) execució (x per eXecute, executar). Pels directoris això vol dir que l\\\'usuari podrà recòrrer el seu contingut però no llegir el seu contingut.

Totes les combinacions de permisos són possibles. Podem per exemple, autoritzar la lectura d\\\'un arxiu només per nosaltres i prohibir-la a la resta d\\\'usuaris, exceptuant al root que sempre podrà canviar els atributs de tots els arxius, fins i tot si no és el propietari dels mateixos.

 

Els sistemes d\\\'arxius predominants a GL són ext2 i ext3 i amb aquest sistema se\\\'ls hi dóna format. El més habitual en una instal·lació GL senzilla és crear un parell de particions, una pel sistema i que queda muntada al sistema com partició root o arrel /, i una altra anomenada d\\\'intercanvi o swap (http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_intercambio) que permet al sistema augmentar d\\\'una forma "virtual" la quantitat de memòria física RAM instal·lada.

A continuació és mostren els principals directoris de GL:

Directori

Descripció

/

Arrel (root)*, forma la base del sistema d\\\'arxius a partir del qual pengen la resta de directoris i arxius.

/boot

Arxius del kernel ((http://ca.wikipedia.org/wiki/Kernel) (compilats) (http://es.wikipedia.org/wiki/Compilar).

/bin

Arxius executables essencials per a tots els usuaris.

/dev

Arxius de dispositius.

/etc

Arxius de configuració.

/etc/rc.d

Arxius de inicialització.

/home

Generalment, directoris dels usuaris.

/home/ftp

Contingut del servidor FTP.

/home/httpd

Contingut del servidor WWW.

/lib

Llibreries essencials i mòduls del kernel.

/mnt

Directoris a on es``munten\\\'\\\'** diversos dispositius temporalment.

/mnt/cdrom

Directori a on es ``munta\\\'\\\' el CD-ROM.

/mnt/floppy

Directori a on es ``munta\\\'\\\' el disquet.

/proc

Informació sobre parts del sistema.

/root

Directori de l\\\'usuario principal del sistema.

/sbin

Arxius executables per a tarques d\\\'administració.

/tmp

Temporal.

/usr

Programes, documentació, fonts,...compartits por tot el sistema

/var

Arxius variables del sistema.

* No confondre amb l\\\'usuari root del que parlarem més endavant.

** Parlem de muntar referint-nos al procés pel qual el sistema d\\\'arxius asigna un espai al disc dur per a la utilització d\\\'una unitat d\\\'emmagazetmatge com ara un disc dur, un cd-rom, o una memòria usb. En l\\\'actualitat els sistemes GL munten automàticament qualsevol unitat detectactada al sistema, en el passat calia fer-ho manualment amb la corresponent instrucció al terminal (http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_de_mandatos).

Ara algunes qüestions que es poden fer els usuaris que comencen amb GL:

 

1.1 Puc llegir els fitxers de Windows a GL?

1.2 Hi ha fitxers executables a GL?

1.3 Els fitxers de GL tenen extensió?

1.4 Puc fer servir majúscules i minúscules als noms dels fitxers?

1.5 Què són els permissos als fitxers?

1.6 Hi ha també fitxers ocults a GL?

1.7 On és el meu PC?

1.8 Quan treballem amb memòries usb cal seguir cap procediment per treure-les del PC?

1.9 On és l\\\'explorador de fitxers?

1.10 On és la carpeta de Els meus documents?

1.11 Quina diferència hi ha entre paquest de fitxers i fitxers comprimits?

1.12 Què és el GRUB i com el puc modificar?

1.13 Puc accedir des de GL a una partició de Windows?

1.14 Vull fer una instal·lació dual de Windows i GL al meu disc dur alguna cosa tenir en compte?

1.15 Com puc recuperar el grub si s\\\'ha fet malbé per algun motiu?


Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa