Tipus d'icones

Hi han diferents tipus d'icones segons el tipus de cosa al que es refereixen.
Totes quan les obrim ens mostren una finestra.
Els tipus de icona són:
  • fitxers
  • programes
  • carpetes

Exercici.

Autor(es): DavidOmnia