El test de les carpetes

Exercici.

Autor(es): DAvid Gateu