Carpetes amb explorador

Podem navegar per les carpetes, i veure la estructura de carpetes a través de la opció de activar la visualització del explorador de carpetes.

Al costat ens apareixerà el arbre de carpetes que podrem utilitzar també per explorar.

Exercici.

Aquí tenim la mateixa carpeta per la qual navegar, observa que les finestres ara ens mostren el menú de visualització, utilitza'l per mostrar l'explorador i veure l'estructura de les carpetes.
Autor(es): David Gateu