Scroll

La Barra de Scroll, és una frnaja gris que es troba a la dreta de la finestra i ens indica la porció de contingut que estem veient, al desplaçar-la cap avall ens va mostrant el contingut que hi ha a continuació.

Amb l'scroll ens desplacem pel contingut d'una finestra pujant i baixant la part que veiem dins de la finestra.

Exercici.

A la finestra inferior tens que moure la barra d'scroll a fí de poder llegir tot el seu contingut is eguir les nstruccions.
Autor(es): DavidOmnia