Com retocar l'imatge

Anem a realitzar diferents canvis a les imatges.
Agafarem la fotografia que volem modificar i fem doble clic ( clicar 2 vegades ràpid  sobre aquesta imatge  , s'obrira una finestra on ens donara els canvis que podem fer :
  • Contrast , il.luminació  i intensitat
  • Filtres de color
  • Desenfocar
  • Relleu
  • Ulls vermells
  • Filtres avançats


Anirem marcant l'opció que volem i mourem la fletxa de cada opció per veure com ens quedaQuan tinguem la fotografia com ens agrada , piquem a acceptar .
Amb això ja tindrem la nostre fotografia modificada .

Autor(es): Katy Martínez