Afegir informació a una ciutat

Un cop registrats busqueu a la guia una ciutat que conegueu (fixeu-vos que la guia esta organitzada en països i ciutats i també te un cercador)
Un cop hagueu arribat a al ciutat que desitjau, fixeu-vos que els diferents apartats d'informació tenen un petit llapis al final que permet escriure el text d'aquell apartat.
Busqueu un apartat que estigui buit, feu clic al llapiset, i escriviu el text que aniria a aquell apartat, a partir dels vostres coneixements de la ciutat.
(Recordeu que el text ha d'estar escrit en castellà. Mireu que estigui ben escrit i sobretot que la informació que introduïu sigui correcta. Si cal ajudeu-vos buscant-la a altres planes d'Internet)
En acabar la redacció del text, feu clic al boto "Grabar" i veureu com automàticament el text que heu escrit queda inclòs a la guia perquè el pugui veure tots els internautes.

Ja veieu que el procés es molt senzill.

Proveu d'omplir altres apartats, d'aquesta mateixa ciutat i d'altres ciutats.