Les adreces web

Per visualitzar una plana web, cal que en coneguem la seva adreça. Igual com per poder parlar amb algú per telèfon cal que en coneguem el seu número.

Igual com quan truquem a un número de telèfon d'Austràlia la veu passa per diferents centraletes i cables telefònics fins arribar al telèfon que hem marcat, quan teclegem una adreça web al navegador, aquest es connecta a l'ordinador corresponent per veure'n les planes web que conté.

El format de les adreces

Igual com els números de telèfon estan codificats de la forma [+codi país][codi província][telefon] assignats per diversos paísos i operadores, les adreces d'intenet també estan assignades per diversos organismes.

Tots els ordinadors connectats a internet tenen una adreça assignada per un d'aquests organismes:

 • .org
 • .com.
 • .net
 • .es
 • .fr
 • .de
 • .cat
De forma que els noms dels ordinadors son:

[nom d'irdinador].[subxarxa]

Per exemple:
 • hotmail.com
 • elperiodico.es
 • gencat.cat
A més, les adreces dels ordinadors devant del nom solen tenir el prefixe www. que indica que es un ordinador que conté planes web.

Així que sovint trobem les adreces web com:
 • www.hotmail.com
 • www.elperiodico.es
 • www.gencat.cat

I l'http?


Sovint les adreces de web porten el prefix http:// Aquest prefix només indica que es tracta d'una adreça de plana web.
Igual com podem trobar Fax: 900 500 300 quan parlem de telèfons, per indicar que no és un telèfon que accepti veu, sinó dades de fax.
Autor(es): Jordi Barreda