El navegador

Un navegador d'internet, és un programa que es connecta a internet i ens permet veure planes web.
En aquest manual usarem per a navegar el navegador d'internet Mozilla Firefox.
L'elecció es deu a algunes raons com per exemple:

  • Es troba traduït al català.
  • Es tracta de programari lliure: a banda de ser gratuït, el podem distribuir lliurement, i fins i tot modificar-lo.
  • Tècnicament és molt avançat.
  • Té un gran nombre d'usuaris arreu del món.
Autor(es): Jordi Barreda