Què és una plana web?

Les pàgines web surgeixen de la necessitat de tenir en un mateix document informació en diferents formats: text, imatges, vídeo, àudio, etc. (multimèdia) i que a més aquesta es trobi enllaçada (o vinculada) amb d'altres documents, de forma que poguem saltar d'uns als altres (com els llibres de "Tria la teva aventura").


Així doncs, una plana web té dues característiques:

  • Integra diferents formats: text + imatges + àudio + vídeo... És el que es coneix amb el nom de multimèdia
  • Conté vincles que l'enllacen amb d'altres planes web. És el que es coneix amb el nom d'hipertext
És per això que les planes web són Hipermèdia (Hipertext + Multimèdia)
Autor(es): Jordi Barreda