Què és Internet

Internet és una xarxa mundial d'ordinadors.
Per aquesta xarxa de comunicacions que uneix ordinadors a nivell mundial, hi circulen diversos tipus d'informació: Correus electrònics, música, pel·lícules, ràdio... d'igual forma com per la xarxa telefònica (una altra xarxa mundial que potser ens és més propera) hi circulen trucades de veu, faxos, videoconferències, etc.

Les planes web són un dels molts tipus d'informació que circula per Internet.
Autor(es): Jordi Barreda