La caixa d'adreces

El navegador d'internet té una caixa de text blanca on s'introdueix l'adreça d'internet on ens volem connectar:Per connectar-nos a una adreça hem d'introduir l'adreça dins el quadre blanc i fer clic a la fletxa verda:
Autor(es): Jordi Barreda