Ajuntar-se a un grup

Facebook ens permet de afegir-nos a grups d'amics.

Quan formem part d'un grup podrem rebre tota la informació que generi el grup.

Per afegir-noa a un grup cal saber el nom del grup, i el cercarem d'igual forma que ho fem quan cerquem amics.

Escollim de la llista de grups el que en interesi fent clic a la opció "unirse al grup"