Xatejar amb Facebook

Facebook ens permet veure les persones que estan connectades en aquest moment, i podem xatejar amb ells.

A la base de la finestra trobaràs un enllaç que hi posa el número d'amics que hi ha connectats, si hi fem clic es desplega una llista om podem escollir la persona amb la que volem establir una conversa.

Quan hem escollit una persona ens apareixerà una finestreta on podem xatejar. 

A la part superior van apareixent els missatges que ens envia al nostre amic, i a la part inferior podem escriure els nostres missatges que li volem enviar.