Donar-se d'alta a Facebook

Per començar cal entrar a la pàgina www.facebook.com

i introduir les dades que ens demanen:

  • Nom
  • Cognom
  • Adreça electrònica
  • Una contrasenya
  • El sexe
  • La data de naixement

Un cop introduides les dades apretem el botó d'enviar.

Per confirmar les dades ens demana que introduïm un codi de confirmació, que es un text que hem d'introduir en el requadre inferior.

Autor(es): Jordi Barreda