Capacitat d'enmagatzematge de les targetes

A banda d'existir diferents models, dintre d'un mateix model de targeta de memòria en podem tenir de diferents capacitats.

La capacitat d'una targeta la podem entendre com la capacitat d'una ampolla d'aigua: Com més gran es el recipient, més quantitat d'aigua hi cap. Però clar, la capacitat del recipient es finita.

Igual pasa amb les targes de memòria de les càmares digitals:
Tenen una capacitat limitada, en funció del tamany que tinguin. Quan superem aquesta capacitat ja no hi cabràn més fotos. I haurem de buidar-la per a poder tornar a omplir-la de fotos novament.
Si la capacitat de la targeta de la nostra càmera se'ns queda petita, podem substituir la targeta per una de major capacitat.

A diferència dels recipients, les targetes de memòria tene el mateix tamany independentment de la seva capacitat.
Per saber-ne la capacitat d'enmagatzematge cal llegir-la a l'etiqueta de la targeta.Però en les camares digitals la capacitat no es medeix en litres, sinó en Bytes, que es com s'anomena a la capacitat de mesura per a les dades digitals.

Al mercat podem trobar targetes de 128 MegaBytes, 256 MegaBytes, 512 MegaBytes, 1 GigaByte...

Com pasa amb els metres i els kilometres, en que 1 KM es igual a 1.000 Metres, quan treballem amb quantitats grans de Bytes també usem unitats de mesura més grans:
Un MegaByte son aproximadament 1.000 Bytes, i un GigaByte son aprox. 1.000.000 de Bytes. I s'abrevien MB i GB respectivament.

1 KM =
1.000 Metres


1 MB ≈
1.000 Bytes
1 GB ≈
1.000.000 Bytes

Igual com per calcular la distància entre dues ciutats no usarem els metres, sinò que usem els kilometres (perquè es més còmode dir 15 Km, que 15.000 de metres, o 15.000.000 de milímetres) per calcular el tamany de les fotos no usem el bytes, sino els megabytes.


Exercici:

Mira a la teva tarja de memòria quina capacitat te, i apunta-la a la fitxa de la càmera.

Autor(es): Jordi Barreda