Tipus de targetes de memòria

Cada càmera utilitza un tipus de targeta de memòria específica.

El tipus de targeta variarà en funció de qui sigui el fabricant de la càmera; cada marca usa un tipus de tarja.

Existeixen diversos típus de targetes al mercat, els més comuns són:

Secure Digital (SD) Memory Card
Secure Digital (SD) Memory Card


MS 128 MS DUO
Memory Stick


CF
Compact Flash


XD
xD-Picture Card

Característiques

Les targetes tenen un encapsulat de plàstic, i unes petites pestanyes metal·lques per on transmeten la informació amb la càmera.

Son molt delicades, o sigui que compte a l'hora de manipular-les

Exercici:

Apunta la fitxa de la teva càmera quin tipus de targeta utilitza.

Autor(es): Jordi Barreda