Pixels i megapixels

Un píxel és un punt de color. Les fotos que realitzem amb les càmeres digitals estan composades per una gran quantitat de píxels, molt junts uns dels altres. Tot el conjunt de píxels conformen la imatge.

Si imagine la imatge com una graella rectangular de X píxels d'ample per Y píxels d'alt, és molt fàcil comptar la quantitat de píxels que té una imatge/foto determinada.

Les resolucions més comunes que s'acostumen a utilitzar són:

- 1280 x 960: 1228800 píxels (aprox. 1 Megapíxel)
- 1600 x 1200: 1920000 píxels (aprox. 2 Megapíxels)
- 2048 x 1536: 3145728 píxels (aprox. 3 Megapíxels)
- 2272 x 1704: 3871488 píxels (aprox. 4 Megapíxels)
- 2560 x 1920: 4915200 píxels (aprox. 5 Megapíxels)
- 3040 x 2008: 6104320 píxels (aprox. 6 Megapíxels)

Per a calcular els megapíxels simplement cal multiplicar les dos dimensions, per exemple 1600 x 1200 = 1,92 millons de píxels, o 1,92 megapíxels. Donat que normalment s'aproxima al número següent, diríem que en aquest cas, la càmera és de 2 megapíxels. (1 Megapíxeés 1.000.000 píxels)

Una vegada vist això, no és difícil intuir que quant més gran sigui la resolució, millor. L'únic problema és que a major resolució, més quantitat de memòria necessitarem per emmagatzemar-les en memòria.

Cal fixar-se amb els megapíxels reals de la càmera. No hem de fer cas dels megapíxels interpolats, ja que són "falsos". Allò que dóna una idea real de la qualitat de la imatge que obtindrem són els megapíxels reals.

Al final, però, les fotos es visualitzen en un entorn o soport físic (paper, pantalla d'ordinador, etc) en aquest punt és molt imporant saber quants píxels per polçada es representen (ppp). Cal aclarir que mentre les imatges estan dins la càmera o la targeta no es pot parlar del terme ppp ja que fins aquell moment les fotos que pren la càmera no tenen dimension (cm o polçades) només són píxels. Així que és important el soport sobre el qual es visualitzen. Així si tenim fotos amb molts megapíxels les podrem visualizar en soports més grans sense perdre qualitat (murals, DIN-A3,...)

Al final la qualitat ve en funció dels píxels per polçada que veiem en el soport. Una bona referència acostuma a ser 300 ppp (que és la que ofereixen per defecte la majoria d'impressores i escaners). Al final el problema es redueix a saber on volem col·locar, imprimir o visualitzar la foto, ja que segons quin sigui el seu destí ens convindrà fer-la amb més resolució o menys. Per fer-nos una idea es poden seguir aquestes orientacions:

Internet (pàgina web) : 640 x 480 píxels : 0,3 Megapíxels

Televisió (format 4:3): 800 x 600 píxels : 0,5 Megapíxels

Monitor pla 15" o pantalla CRT 17": 1024 x 768 píxels : 0,8 Megapíxels

Pantalla CRT 17" o 19": 1152 x 864 píxels : 01 Megapíxel

Televisió (format 16:9): 1280 x 1024 píxels : 1,3 Megapíxels

Impressió DIN A6: 10,5 x 14,85 cm : 2 Megapíxels

Còpia en paper: 10 x 15 cm : 2 Megapíxels

Còpia en paper: 13 x 18 cm : 3 Megapíxels

Impressió DIN A5: 14,85 x 21 cm : 3 Megapíxels

Còpia en paper: 20 x 25 cm : 4 Megapíxels

Impressió DIN A4: 21 x 29,7 cm : 5 Megapíxels

Autor(es): Jordi Barreda