Material necessari

El material que necessitarem...

  • Càmera digital
  • Manual de la càmera
  • Drivers de la càmera
  • Cable de connexió de la càmera amb l'ordinador
  • Ordinador