Transfrir les fotos amb un lector de targetes

Si l'ordinador disposa d'un lector de targes de memòria podem prescindir del cable i pasar les fotos a l'ordinador extraient la targeta de memòria i introduint-la en la ranura corresponent del lector de targetes del nostre ordinador.

Autor(es): Jordi Barreda